'>
ООУ Ристо Крле
ул.10 бр.34-Г | Н М Кадино, Општина Илинден, Македонија | +2 2561 540

Патронат 4.11.2019


Од патронатот на ООУ „Ристо Крле“ на која беше одбележана 40 годишнина од постоењето на училиштето (1979-2019)

 

Сите фотографии:

 

Сите новости