'>
ООУ Ристо Крле
ул.10 бр.34-Г | Н М Кадино, Општина Илинден, Македонија | +2 2561 540

О.О.У. Ристо Крле Новости


Патронат 4.11.2019 2020-04-18 13:19:07

Од патронатот на ООУ „Ристо Крле“ на која беше одбележана 40 годишнина од постоењето на училиштето (1979-2019)

 

Сите фотографии:

 

Одлука за годишен извештај 2019 2019-10-11 16:35:53

Одлука за програма 2019 2019-10-11 16:35:01