'>
ООУ Ристо Крле
ул.10 бр.34-Г | Н М Кадино, Општина Илинден, Македонија | +2 2561 540

О.О.У. Ристо Крле Новости


Годишна програма 2019-10-11 16:33:03

Годишен извештај 2019 2019-10-11 16:33:31

Успешна реализација на проект со уредот Microbit на тема "Училишен семафор " 2019-05-30 07:13:30

Со помош на критичкото размислување и решавање на проблеми беше реализиран уште еден успешен проект кој е организиран од страна на British Council-UK Government  на тема "Уч ...