'>
ООУ Ристо Крле
ул.10 бр.34-Г | Н М Кадино, Општина Илинден, Македонија | +2 2561 540

За ООУ "Ристо Крле"


Општинското основно училиште го носи името на македонскиот писател Ристо Крле. Ристо Крле е роден на 03.09.1900 година во Струга, денешна Македонија, тогашен дел од Отоманската Империја.

Повеќекратни прекини го отежнале неговото школување...во тинејџерските години се приклучил на армијата, кадешто служел неколку години, додека не ја наследил татковската професија и станал успешен чевлар. 

ООУ Ристо Крле н.м Кадино


Нашите вработени


 

Јовче Петковски директор ristokrle_ou@yahoo.com

 

Снежана Цветковска Психолог

 

Катерина Јанева Наставник по информатика

Јасмина Тодоровска
Наставник по географија

Валентина Милчевска
Наставник по македонски јазик

Андријана Митевска
Наставник по македонски јазик

Ивана Митковска
Наставник по англиски јазик

Јасмина Стеванова
Наставник по англиски јазик

Сашка Ангеловска
Наставник по француски јазик

Верче Станојловска
Наставник по математика

Бранкица Атанасовска
Наставник по физика

Јован Станковиќ
Наставник по историја

Снежана Петковска
Наставник по биологија и хемија

Зоран Алексовски
Наставник по техничко образование

Анета Д.Ковачовска
Наставник по музичко образование

Јованче Бизимоски
Наставник по физичко образование

Снежана Митевска
Наставник по етика

Наташа Неделковска
Наставник по етика во религиите

Ристена Огненова
Одделенски наставник

Есма Грбовиќ
Одделенски наставник

Сузана Крстевска
Одделенски наставник

Билјана Гијева
Одделенски наставник

Валентина Васевска
Одделенски наставник

Жаклина С
Одделенски наставник

Анета Митревска
Одделенски наставник

Катерина Величковска
Одделенски наставник

Лидија Ѓаковска
Одделенски наставник

Славица Д.Ристовска
Одделенски наставник

Анета Иванова
службено лице за посредување со информации од јавен карактер anetaivanova77@gmail.com