Scratch е визуелен виши програмски јазик со кој се креираат интересни приказни, анимации, игри.
Овој софтвер е креиран и прилагоден на забавен начин да ги доближи децата до светот на програмирањето.
Правејќи игри, анимации и интерактивни сценарија, кои што се прикажани во 3D, овозможуваат развивање на висок степен на креативност, а со ова истовремено се активираат двете хемисфери на мозокот кај детето, што резултира во поголема продуктивност и постигнување на успешни резултати. 👨‍💻👩‍💻👩‍🏫