еТвининг проект – „ NATURE – TOY FACTORY“   2023/2024 год.

Ученици од петто одделение ПООУ„Ристо Крле“ Мралино  под менторство на одделенскиот наставник Лидија Ѓаковска  се вклучија во  еТвининг проект „ NATURE – TOY FACTORY“. Наши партнер училишта се училишта од Романија , Турција, Грција, Литванија и Италија. Учениците работат во интернационални тимови. Наши цели се да се подигне свеста и позитивен однос кон природата , развивање на креативноста и критичкото размислување, стекнување вештини за  изработка на функционални и/или естетски креации (играчки, колажи, уметнички креации) со користење на разни техники и  материјали од природата; Проект ќе опфати период од 8 месеци од октомври до мај. Месечно ќе се организираат активности за поттикнување на креативноста на учениците, во создавање играчки со материјали обезбедени од природата, специфични за секоја сезона.


еТвининг проект – „ Fold and Tell“

 2023/2024 год.

Ученици од петто одделение ПООУ„Ристо Крле“ Мралино  под менторство на одделенскиот наставник Лидија Ѓаковска ( ко-основач на истиот проект) се вклучија во  еТвининг проект „Fold and Tell“ . Проектот се состои од  активностите преку кои учениците ќе раскажуваат приказни , а во истовреме ќе изработуваат оригами прикажувајќи ги значајните елементи од приказните.  Проектот има за цел учениците да стекнат способност да ги  разбираат содржините на пишан текст, да можат да ги издвојат, анализираат и резимираат информациите од текстот и да ги искажат усно со свои зборови на креативен начин, како и развивање на  фината моторика на рацете кај учениците.  Наши партнер училишта се училишта од Турција  , но подоцна ни се придружија и училишта од Италија.