Нашата мисија

Градење на млади личности способни да одговараат на предизвиците на брзиот развој на науката …

Ристо Крле

Ристо Крле е роден на 03.09.1900 година во Струга, денешна Македонија, тогашен дел од Отоманската Империја.

Нашата визија

Создавање на образовани, воспитани, здрави и одговорни личности со зајакната самодоверба…

Новости

Хортикултурно разубавување на училишниот двор

Во првиот пролетен месец реализиравме хортикултурно разубавување на училишниот двор во ПУ Бунарџик од страна на родителите и вработените ...
Повеќе..

Натпревари по хемија – основно – 2022/2023

Честитки за нашите ученици Ирина Јанеска III награда и Мартин Трпески II награда на општинските натпревари по хемија во организација на СХТМ и ви поса...
Повеќе..

Општинскo отворено натпреварување во футсал

Во Спортската сала Гоце Делчев во Илинден во организација на Сојуз на училишен спорт ИЛИНДЕН се одржа општинскo отворено натпреварување во футсал машк...
Повеќе..

Кадар

Јовче Петковски
Директор
Јулија Тргачевска
Педагог
Наташа Павлеска
Секретар
Александра Петровска
Сметководител