“Фудбал во училишта”

Учениците од 2 и 3, и 4 и 5 одделение од ООУ”Ристо Крле” – Кадино, Илинден. Одговорен наставник Нена Ѓоргиева.

Scratch – визуелен виши програмски јазик

Scratch е визуелен виши програмски јазик со кој се креираат интересни приказни, анимации, игри. Овој софтвер е креиран и прилагоден на забавен начин да ги доближи децата до светот на програмирањето. Правејќи игри, анимации и интерактивни сценарија, кои што се прикажани во 3D, овозможуваат развивање на висок степен на креативност, а со ова истовремено се […]