Честитки за нашите ученици Ирина Јанеска III награда и Мартин Трпески II награда на општинските натпревари по хемија во организација на СХТМ и ви посакуваме уште поголеми успеси на регионалниот натпревар. ?‍??‍?
Наставник: Снежана Петковска
https://sctm.mk/natprevari-osnovno-2023-mk.htm