Создавање на образовани, воспитани, здрави и одговорни личности со зајакната самодоверба и позитивен став кон животот и почитување на различностите.