Нашата мисија

Градење на млади личности способни да одговараат на предизвиците на брзиот развој на науката …

Ристо Крле

Ристо Крле е роден на 03.09.1900 година во Струга, денешна Македонија, тогашен дел од Отоманската Империја.

Нашата визија

Создавање на образовани, воспитани, здрави и одговорни личности со зајакната самодоверба…